Technoleg Cerddoriaeth - Cynhyrchu

Technoleg Cerddoriaeth - Cynhyrchu

Cymhwyster
Diploma Atodol BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D* 18% (2018)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 1 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn un ar gyfer technolegwyr cerddoriaeth ddifrifol. Mae gan Goleg Dewi Sant gyfarpar o safon y diwydiant gan gynnwys stiwdio recordio llawn offer, desg gymysgu analog broffesiynol ac ystafell Apple Mac gyda Logic Pro ac Ableton Live. Mae’r cwrs yn cynnwys creu a marchnata cerddoriaeth, dilyniannu cerddoriaeth, technegau recordio sain, synau ar gyfer amlgyfrwng a lmwy. Mae’r cwrs ar gyfer cerddorion, cynhyrchwyr uchelgeisiol a pheirianwyr sain sy’n dymuno bod yn rhan o dechnoleg cerddoriaeth. Mae ar gyfer myfyrwyr sydd am gofnodi, golygu a chyfansoddi gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau modern.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Fel cwrs BTEC mae’r holl asesu trwy waith cwrs ac asesiad ymarferol.

Uned 32: Systemau a Thechnegau Dilyniannu

Mae dysgwyr yn datblygu gwybodaeth o feddalwedd dilyniannu cerddoriaeth a’r sgiliau trosglwyddadwy er mwyn gwireddu syniadau cerddorol mewn amgylchedd sain a MIDI. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau i sefydlu, defnyddio a thrafod systemau a thechnegau dilyniannu.

Uned 26: Technoleg Cerddoriaeth mewn Perfformiad

Nod yr uned hon ydy datblygu gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ddefnyddio technoleg cerddoriaeth wrth berfformio. Bydd dysgwyr yn perfformio gan ddefnyddio technoleg, yn gweithio gyda ffurfiau celfyddydol ac yn astudio datblygiad hanesyddol y dechnoleg a’r technegau a ddefnyddir.

Uned 25: Technegau Cynhyrchu Cerddoriaeth

Mae’r uned hon yn datblygu ymwybyddiaeth dysgwyr o'r cyfarpar a’r technegau a ddefnyddir mewn stiwdio recordio i’r graddau lle gallan nhw greu recordiad cyflawn yn y stiwdio.

Uned 35: Creu a Thrin Sain

Nod yr uned hon ydy datblygu gallu’r myfyrwyr i ddefnyddio swyddogaethau syntheseisydd a samplwyr i mewn prosiectau cerddoriaeth greadigol, sefydlu sylfaen mewn theori acwsteg a fydd yn drosglwyddadwy ac yn sylfaenol i’w defnydd o dechnoleg cerddoriaeth yn y dyfodol.

Unit 29: Technegau Sain Byw

Bydd dysgwyr yn ymgyfarwyddo â’r chyfarpar sain a ddefnyddir yn y lleoliad cerddoriaeth a sefydlu system sain, defnyddio cyfarpar ‘outboard’ a sefydlu cymysgiadau monitor.

Uned 9: Cyflenwi Cynnyrch Cerddorol

Nod yr uned hon ydy galluogi’r dysgwyr i brofi’r broses o greu a chyflenwi cynnyrch cerddorol digidol gan ddilyn canllawiau arferol y diwydiant cerdd. 

Beth Nesaf?

Gall y cwrs hwn arwain at Addysg Uwch neu yrfa mewn rhaglenni cerddoriaeth, cyfansoddi cerddoriaeth, peirianneg stiwdio a chynhyrchu, dylunio sain, cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau, cwmnïau recordio neu ysgrifennu caneuon.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C. Bydd dysgwyr yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad ar y cyrsiau ar brofiad yn ogystal â chymwysterau.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.