Biology

TGAU Gwyddoniaeth

Cymhwyster
TGAU
Canlyniadau
Dim canlyniadau ar gael
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs TGAU Gwyddoniaeth yn un flwyddyn o hyd, sydd wedi'i anelu at ddatblygu'r sgiliau gwyddonol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ennill dealltwriaeth eang o wyddoniaeth yn y byd o'n cwmpas.  O fewn y cwrs hwn bydd myfyrwyr yn derbyn y cyfle i astudio pynciau Bioleg, Cemeg a Ffiseg er mwyn datblygu eu llythrennedd a rhifedd gwyddonol. Mae TGAU Gwyddoniaeth yn rhagofyniad pwysig ar gyfer nifer o gyrsiau lefel 3, a chyrsiau prifysgol. 

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Caiff y cwrs ei asesu trwy arholiadau ym mis Ionawr a chyfnod Mai/Mehefin a bydd asesiad dan reolaeth yn cael eu cynnal yn ystod gwersi. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i wneud papurau arholiad haen sylfaenol neu uwch yn ystod eu harholiadau. 

 
Unedau a Gwmpaswyd

Bioleg 1: Addasiad, Esblygiad a Chynhaliaeth y corff (25% Arholiad Ysgrifenedig)

Testunau

 • Addasiad
 • Esblygiad
 • AmrywiaethBywyd
 • Etifeddiaeth
 • Iechyd
 • Ymateb a Rheoliad
 • MonitroLlifMaethol yr Amgylchedd a ThrosglwyddoEgni

 

Cemeg 1: Y Byd a'i Adnodd (25% Arholiad Ysgrifenedig)

Testunau

 • Elfennau a'r Tabl Cyfnodol
 • Cyfansoddion
 • Metelau ac Anfetelau
 • AdweithiauAsidau ac Alcalïau
 • Cynhyrchu a Defnydd o Danwydd a Phlastigion
 • Y Byd sy'n Newid yn Gyson.

 

Ffiseg 1: Egni, Ymbelydredd a'r Bydysawd (25% Arholiad Ysgrifenedig)

Testunau

 • Cynhyrchu Trydan
 • Trosglwyddo Trydan
 • Cyflenwad Egni a'r Cartref
 • CyfrifonTrosglwyddoEgni
 • Nodweddion Tonnau
 • Ïoneiddio Ymbelydredd
 • Cysawd yr Haul ac Esblygiad y  Bydysawd

 

Asesiad dan Reolaeth (25% Arholiad Ysgrifenedig)

Bydd rhaid i fyfyrwyr cwblhau 3 ymarfer byr sy'n seiliedig ar gynnwys pynciol y 3 uned. Maent yn asesu sgiliau gwyddonol y myfyrwyr.

Ymarfer 1 – Sgiliau ymchwil a defnyddio gwybodaeth

Ymarfer 2 – Gwaith ymarferol a phrofi rhagdybiaethau

Ymarfer 3 – Technegau Arbrofol a Diogelwch

Beth Nesaf?

Mae TGAU Gwyddoniaeth yn gymhwyster rhaganghenraid ar gyfer astudio rhai cyrsiau Lefel A neu Alwedigaethol. Mae'n darparu myfyrwyr gyda sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth, ac mae'n hanfodol ar gyfer mynediad i gyrsiau megis dysgu, nyrsio a nifer arall o yrfaoedd proffesiynol.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.