Bagloriaeth Cymru

Trosolwg Bagloriaeth Cymru

Cymhwyster
Bagloriaeth Cymru
Canlyniadau
Bwrdd Arholi
Bagloriaeth Cymru

Beth yw Bagloriaeth Cymru?

Mae pob myfyriwr safon uwch yn astudio Bagloriaeth Cymru fel rhan o’r rhaglen fugeiliol.

Ar Lefel 3, mae Bagloriaeth Cymru yn cael ei graddio o A* - E ar Lefel A ac yn gyfwerth a hyd at 56 o bwyntiau UCAS. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn pedwar her dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae'r heriau'n cynnwys Her Menter a Chyflogadwyedd, Her Dinasyddiaeth Fyd-eang, Her Cyfranogiad Cymunedol, a Phrosiect Unigol. 

 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.