Tu Hwnt i Goleg Dewi Sant

Fel y garreg gamu ddelfrydol rhwng ysgol a phrifysgol, rydym yn falch o ein hawydd i chwilio, nid dim ond ar ble rydych chi nawr, ond ble rydych chi eisiau bod yn y dyfodol. O’r eiliad rydych yn ymgeisio i Goleg Dewi Sant, rydym yn benderfynol o ddarparu’r sylfaen gorau i chi ar gyfer eich gyrfa ddewisol.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am proffiliau myfyrwyr, ymgeisio i'r brifysgol, cyngor dilyniant a chyfleoedd cyflogaeth.