Prif bwrpas 'Cymdeithas y Catholigion a Chyfeillion' yw sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posib wrth astudio yng Ngholeg Dewi Sant.

Ern nodau yw i:

  • Gynrychioli'r myfyrwyr
  • Ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Gynnwys myfyrwyr mewn penderfyniadau pwysig
  • Weithredu fel cyswllt rhwng y staff/corff llywodraethol a'r myfyrwyr 

Rydym yn bwriadu i lais y dysgwr arwain popeth rydyn ni'n ei wneud. Os oes rhywbeth hoffech weld, gwella neu newid yn y Coleg, peidiwch ag oedi i adael i ni wybod gan ddefnyddio ein tudalen Facebook.