Croeso i Goleg Dewi Sant

Coleg Catholig ar gyfer y gymunedgan geisio darganfod gwireddu potensial llawn pawb mewn awyrgylch o gariadgwasanaeth a pharch wedi’i ysbrydoli gan Grist.

Fel Pennaeth a Chadeirydd Llywodraethwyr Coleg Catholig Dewi Sant, Caerdydd fe hoffwn eich croesawu i wefan y coleg. Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn rhoi blas i chi o’r coleg ac yn eich annog i ymweld â ni yn ystod un o’n Nosweithiau Agored.

Mae gan Goleg Dewi Sant safle unigryw yn nhermau addysgiadol gan mai dyma'r unig goleg dosbarth Chwech Catholig yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Archesgobaeth Caerdydd i fod yn le lle caiff crefydd ei barchu a'i annog, yn le lle mae pobl yn bwysig ac y gallan nhw ddod o hyd i ddealltwriaeth a chyfeillgarwch.

Er bod blaenoriaeth mynediad yn cael ei roi i fyfyrwyr o'n pedair ysgol Gatholig partnerol, rydyn ni'n croesawu myfyrwyr o ffydd a chefndiroedd eraill. Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag sy'n eich gwneud yn unigryw yn llygaid Duw, fe fyddwn yn gwerthfawrogi'r elfennau unigryw hynny yng Ngholeg Dewi Sant.

Rydym yn falch iawn o'n henw da am ragoriaeth academaidd, yn 2015 wnaeth 31% o fyfyrwyr ennill gradd ‘A*’ neu 'A' ar Safon Uwch ac aeth dros 462 o fyfyrwyr ymlaen i'r Brifysgol.

Mae cefnogi myfyrwyr yn un o gonglfeini'r coleg, fel a gadarnhawyd yn adroddiad 2010 ESTYN, lle cafodd Coleg Dewi Sant ei ganmol am ei safonau dysgu uchel a chyflawniadau ein myfyrwyr. Nododd yr arolygwyr bod "ansawdd y gofal, cefnogaeth ac arweiniad yn eithriadol" a bod "y graddau mae'r disgyblion yn eu cael ar gyrsiau lefel A yn aml yn rhagorol".

Oherwydd ein bod wedi ein lleoli ar un campws cryno yn agos i ganol Caerdydd, rydyn ni'n gymuned real gydag awyrgylch gefnogol iawn. Mae'r dewis o bynciau yma'n rhyfeddol o eang - llawer mwy nag y gall y rhan fwyaf o ysgolion eu cynnig.

Ein gobaith yw y bydd yr ethos academaidd a gofalgar gref yma yn eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial llawn.

 

- Mark Leighfield, Pennaeth. Christian Mahoney, Cadeirydd y llywodraethwyr