Y Diwrnod Coleg

Mae'r diwrnod coleg yn cychwyn am 9:15 i alluogi myfyrwyr i gyrraedd yma o ymhellach i ffwrdd. Mae'r diwrnod wedi'i rhannu i 7 cyfnod, wedi'i amserlenni fel a ganlyn: 

 

Cyfnod un: 9:15 - 10:15

Cyfnod dau: 10:15 - 11:15

Egwyl: 11:15 - 11:35

Cyfnod tri: 11:35 - 12:35

Cyfnod pedwar: 12:35 - 1:35

Cinio: 1:35 - 2:25

Cyfnod pump: 2:25 - 3:25

Cyfnod chwech: 3:25 - 4:25

 

Hefyd, yn wahanol i'r ysgol, nid oes gennym sesiwn cofrestru dyddiol bob bore. Rydych yn cael eich cofrestru gan eich tiwtoriaid ym mhob gwers. Yn ystod gwersi rhydd, mae myfyrwyr yn aml yn gweithio yn y CAD, cael rhywbeth i fwyta o'r caffi neu ffreutur, neu, os mae'r tywydd yn braf, ymlacio gyda ffrindiau yn ein mannau tu allan.