Hwdis Gadael 2018

Gallwch archebu Hwdi Gadael 2018 gan ddefnyddio arian parod neu cerdyn. 

Mae'r hwdis yn llwyd, gyda logo porffor Coleg Dewi Sant ar y blaen, ac enawau pawb mewn siap '18' ar y cefn. 

ARIAN PAROD: Dewch a £15 mewn arian parod i M09. 

CERDYN: Trwy siop y Coleg ar ipayimpact.

Nodwch fod dyddiad cau ar gyfer taliadau yw Dydd Iau, Mai 3ydd.

  • Does dim eithriadau i'r rheol yma oherwydd bod rhaid i ni archebu pob hwdi ar yr un pryd er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd mewn pryd.
  • Bydd archebion ar ôl y dyddiad yma yn wynebu pris sylweddol o uwch.
  • Bydd hwdis yn cael ei dosbarthu ar ddydd Gwener Mai 25ain.
  • Cliciwch yma am gyfarwyddiadau o sut i dalu drwy ipayimpact.

Archebwyd dros 100 o hwdi's llynedd felly peidiwch â cholli allan!

 

Hoody