Sut i Ymgeisio

Ni all ymgeisio i Goleg Dewi Sant ar gyfer blwyddyn academaidd 2019-20 fod yn haws.

  1. Yn gyntaf, dewiswch y cyrsiau yr ydych yn dymuno astudio trwy ddefnyddio'r adran Cyrsiau neu'r Rhestr Gwrs A i Y ar y wefan. Ar waelod pob disgrifiad cwrs bydd botwm yn eich galluogi i ychwanegu'r cwrs at eich 'basged'.

  2. Unwaith y byddwch wedi dewis eich cyrsiau (gallwch ddewis hyd at 6 a gwneud eich penderfyniadau terfynol yn nes ymlaen), defnyddiwch y botwm 'basged' i ochr dde'r dudalen.

  3. I gwblhau gweddill y broses ymgeisio, cliciwch ar y botwm 'Ymgeisio Nawr' ar waelod y dudalen Fasged Cyrsiau.

  4. Neu, cliciwch yma i fynd yn syth i'r ffurflen ymgeisio ar-lein.

Beth Nesaf?

  1. CadarnhadBydd myfyrwyr sydd yn ymgeisio ar-lein yn cael derbynneb o fewn 24 awr.

  2. Gwahoddiad i Sesiwn ArweiniadFydd pob ymgeisydd yn derbyn gwahoddiad i sesiwn arweiniad. Mae 'r rhain yn cael eu cynnal rhwng Rhagfyr 2018 a Mehefin 2019.

  3. Sesiwn ArweiniadYn ystod y sesiwn arweiniad bydd cyfle i ni drafod eich cais, a’ch pynciau dewisol. Dewch i’r cyfweliad yn barod i drafod eich cynlluniau dilyniant.

  4. CynnigOs mae popeth yn iawn, bydden yn danfon cynnig ysgrifenedig ar gyfer eich lle yn y Coleg. Bydd y cynnig yma yn ddibynnol ar eich cyflawniad o’r TGAU (neu gyfwerth) sydd angen i gyrraedd ein meini mynediad. Bydd yn ofynnol i chi cadarnhau eich lle yn ysgrifenedig.

  5. Sesiynau Blasu Yn ystod mis Mehefin/Gorffennaf 2019, mae’r Coleg yn trefnu sesiynau blasu ar gyfer pob un o’n cyrsiau er mwyn i chi profi eich cyrsiau dewisol cyn ymrwymo iddyn nhw. Mae’r sesiynau yma hefyd yn rhoi’r cyfle i chi profi cyrsiau mae gennych ddiddordeb ynddynt, ond ni chawsoch y cyfle i astudio ar gyfer TGAU.

  6. CofrestruBydd cofrestru yn cymryd lle yn fuan ar ôl i’ch canlyniadau TGAU cael eu cyhoeddi. Fydd y Coleg yn ysgrifennu atoch gyda’r manylion ar gyfer dyddiad ac amser eich cofrestru yn ystod yr haf. Mae’n bwysig eich bod yn mynychu cofrestru, mae methiant i wneud hynny yn gallu rhoi eich lle yn y Coleg mewn peryg. Bydd eich astudiaethau yn dechrau yn fuan ar ôl cofrestru.

Os ydych yn cael trafferthion gyda'r system ymgeisio ar-lein, e-bostiwch admissions@colegdewisant.ac.uk i gael copi o'r ffurflen gais, gydag amlen barod. Neu, lawr lwythwch ac argraffwch ffurflen gais yma.