Ymgynghoriad

Cyflwyniad 

Mae corff llywodraethol Coleg Catholig Chewched Dosbarth Dewi Sant yn gweithio ar y cynnig i ddiddymu’r Coleg fel “sefydliad AB dynodedig” a’i ailgyfansoddi fel ysgol wirfoddol o dan reoliadau’r ysgolion, o dan reolaeth Cyngor Dinas Caerdydd.

Gweld y ddogfennau

I weld y ddogfennau arlein, dilynwch y ddolenni isod:

Os hoffwch dderbyn copi caled o unrhyw ddogfen uchod, ebostiwch ymgynghoriad@colegdewisant.ac.uk neu ffoniwch 02920 498 555.